Programa

Lloc

Organitzen

Bullangues

Revoltes de Quintes

Setmana Tràgica

La Rosa de Foc - "Les revoltes de les Quintes" Divendres 31 de maig del 2013

Ponent:
Agus Giralt, historiador i autor del llibre "Del somni al silenci. Segona República i Guerra Civil".

Vídeo: