Programa

Lloc

Organitzen

Bullangues

Revoltes de Quintes

Setmana Tràgica

La Rosa de Foc - "La Setmana Tràgica" Dissabte 1 de juny del 2013

Ponent:
Teresa Abelló, doctora en Geografia i Història, professora titular d'Universitat [UB]

Vídeo: